DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com

'World Animal Protection' voorheen WSPA, voert al decennia campagne om een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW) door de VN aanvaard te krijgen.


UN


WE BELIEVE
WSPA's nieuwe naam en logoOok de 'Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals' alsmede 'IFAW' maken zich sterk voor de Universele Verklaring.


                                                                                                            


Het wereldwijd onder de aandacht brengen van dit streven beperkt zich helaas tot een in 2006 gestarte handtekeningenactie op al hun websites. Maar liefst 10 miljoen handtekeningen moeten de VN van de noodzaak van een dergelijke verklaring overtuigen. Nu, tien jaar later, tekenden wereldwijd slechts 2,3 miljoen mensen.

      

S o l o f l y e r                           'World Animal Protection'Om deze Petitie alsnóg te laten slagen én hun nieuwe naam wereldwijd op de kaart te zetten is een fakkeldrager nodig, één die langdurig de aandacht van de internationale media weet te wekken en vast te houden.

Eppo Harbrink Numan, de vlieger van het komende record, is zo iemand: hij deed dit eerder, zie: Eppo deed het eerder

Zijn poging om met een Paramotor rond de aarde te vliegen , zal een substantiële hoeveelheid aandacht en gratis publiciteit voor de actie opleveren. Ook de Engelstalige documentaire en haar eventuele herhalingen zullen hier ook in hoge mate toe bijdragen.

Dit feit op zich rechtvaardigt een genereuze donatie aan of volledige sponsoring van zijn uitdaging. Zelf een wervingsoffensief voor de Petitie ontketenen kunnen ze niet uit eigen middelen bekostigen. Hún geld moet naar hulp aan dieren!

Het is daarom van belang te weten dat World Animal Protection niet meebetaalt aan zijn onderneming.


Dus hij heeft uw financiële steun hard nodig!  Via deze site kunt u die  geven.
Of goederen en faciliteiten in natura sponsoren.

Wat u ook doet, zet in ieder geval uw handtekening!


Nu op de fiets - straks in de lucht, onderweg naar een dierenrijk dat weer van zich zelf is


Oppi, Eppo's levensmaatje, vanaf zijn geboorte bestemd als Mascotte voor deze

vlucht is niet meer. Vijftien jaar samen in dit project

01-02-1998 / 21-03-2014

R.I.P.
De mensheid draalt al decennia op de drempel van de aller noodzakelijkste ommekeer in haar geschiedenis. Terugkeren op onze schreden wat betreft de schofterige behandeling van dieren en het uitbuiten van zo goed als elk ecosysteem kunnen we niet!

Willen we niet !
Niet met z’n allen !
Niet op grote schaal !

Een ommekeer zo omvangrijk en ingrijpend dat alleen al de gedachte eraan dit beleidsmakers, industriële leiders evenals het grote publiek in een staat van permanente besluiteloosheid gevangen houdt.

Een uitermate beschamende toestand, gevoed door economische motieven, in stand gehouden door een uit z'n krachten gegroeide wereldbevolking, te machtige lobby’s en onze eigen grootschalige laksheid, desinteresse en onwil. Hierdoor beland elk erbarmen richting dieren in de prullenbak en wordt de onontbeerlijke bescherming en het herstel van te veel ecosystemen moedwillig op een laag pitje gehouden, de planeet achterlatend op de weg naar haar teloorgang.

. . . Zo erg? . . . Ja, zo erg!

Deze Verklaring moet er komen! Dieren zijn belangrijk en hun welbevinden zou in elke samenleving vanzelfsprekend behoren te zijn! Dus, het roer moet om!

. . . 180 graden om !!

Het Soloflyer project doet daarom in het bijzonder een oproep aan kinderen, om in samenwerking met hun scholen, de petitie locaal te stimuleren.

Doneren aan het  S o l o F l y e r  project kan vanaf deze site!


Uw bank en privé gegevens zijn met een COMODO certificaat beveiligd - Klik op het hangslotje onderaan de betaalpagina om het te bekijken

Uw bijdrage gaat naar Stichting Atlantic Windmaster initiator van het Soloflyer project. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die is vrijgesteld van het successie- en schenkingsrecht. Donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Nota bene . . .!

Mocht het vliegrecord onverhoopt worden afgelast of door omstandigheden ingekort, dan worden de nog niet gebruikte fondsen plus de in natura geschonken goederen gereserveerd voor een, door de Stichting te initiëren, ander evenement. Met dien ver- stande dat dit andermaal de potentie in zich draagt het welzijn van dier, mens en en natuur grootschalig onder de aandacht te brengen.Zin om mee te doen?  *  Vanaf deze site kunt u:

·        voor de Universele Verklaring tekenen

·        aan het vliegrecord doneren


klik hiertoe op de zebraknop rechtsonder - of in de mee-scrollende menubalk op DONATIES + PETITIE
verzoek ik u deze met een te ondersteunen

Mijn hartelijke dank voor de tijd en moeite die u hieraan wilt besteden!

D     O     N      A     T     I     E      S
S     T     E     U     N        P    E     T     I      T     I     E


N.B.

Voor alle duidelijkheid: World Animal Protection (voorheen genoemd WSPA) financiert niet mee aan dit record. Het is een initiatief van de vliegenier met het doel hun handtekeningenactie te promoten en hun naamsbekendheid te vergroten. Uiteraard met de instemming van het Hoofd- kwartier in London.

Ze is de grootste 'dierenbeschermings-organisatie' ter wereld door een wereldwijd netwerk van ruim 1023 aangesloten organisaties in meer dan 160 landen en is officieel adviseur van de VN Ven de Raad van Europa.

Ze bevordert en ontwikkelt effectieve methoden om dieren te beschermen, wreedheden te voor- komen en mishandelingen te bestrijden. Dit, vooral in landen waar de kennis, het geld of de wil ontbreekt om iets voor dieren te doen.N.B.

Uit de gedoneerde fondsen: zal geen vergoeding in de vorm van een salaris aan de vliegenier worden verstrekt.


Web design, tekst en copyright © Eppo Harbrink Numan - 2007 / Website constructie en beheer Richard Bakker AHCS