DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.comDISCLAIMER VOOR: 'World Animal Protection'HET SOLOFLYER PROJECT:Soloflyer: een initiatief van Stichting Atlantic Windmaster. De stichting neemt alle vormen van naar buiten treden, daar waar het 'World Animal Protection betreft en deze binnen de activiteiten van het Soloflyer project vallen, voor eigen rekening en draagt tevens daarvoor de eindverantwoording. Met het oogmerk de naam, het logo en de initiatieven van 'World Animal Protection' in de ruimste zin van het woord zo positief mogelijk te verspreiden en onder de aandacht van een zo groot mogelijk internationaal publiek te brengen. Ze heeft dit uit eigener beweging geļnitieerd, evenals de uitvoering ervan.


Voorts vrijwaart de stichting 'World Animal Protection' van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijk-heid betreffende enig actie voortkomende uit voornoemd project.
Website design, tekst en copyright © Eppo Harbrink Numan 2007 / Website constructie en beheer Richard Bakker AHCS