DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com


              E   P   P   O      N   U   M   A   N     D   E   E   D     H   E   T      E   E   R   D   E   R


                     

 

                   De éérste vlucht over de Atlantische Oceaan met een ULV / 1989-1990
 

                    Hij kreeg hij de hoogste KNVvL onderscheiding voor een nog in leven zijnde vliegenier


      Uitgebreid Engelstalig reisverslag


      Techniek & Feiten


      Media Attentie 1987 t/m 2009


      Herinnerings Certificaat

Korte geschiedenis


De Nederlander Eppo Harbrink Numan vestigde in 1989/90 een uniek wereldrecord, door als allereerste met een ULV (Ultralicht Gewicht Vliegtuig) de Atlantische Oceaan over te steken. Om aan te tonen dat je met een dergelijk toestel wel degelijk rond de hele aarde kon vliegen. Helaas, ontheffingen voor de USSR en de Volksrepubliek China waren toen der tijd onder geen enkel beding te krijgen. Dus, om zijn stelling te bewijzen beperkte hij zich tot het moeilijkste en gevaarlijkste deel van het traject rond de aarde . . .


De Atlantische Oceaan


Hij leverde met deze baanbrekende vlucht het onomstotelijke bewijs aan sceptici en toekomstige luchtvaartpioniers dat, zélfs toen al, een rondje om de aarde mogelijk zou zijn geweest.


Met fier op zijn cockpit geplakt de tekst van zijn concept artikel-31. Betreffende éénieders recht op een hersteld en beschermd milieu. Bij aankomst te overhandigen aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, met de intentie dat het zou worden toegevoegd aan de reeds bestaande 30 artikelen van de "Universele verklaring van de Rechten van de Mens".    Stornoway Schotland - 1989Een ultiem vliegrecord dat vier en een half jaar aan uitputtende voorbereidingen heeft gekost, doorspekt met bittere tegenslagen. Uiteindelijk kwam zijn vliegmachientje er toch! Maar vraag niet hoe? Dankzij de verkoop van al zijn waardevol meubilair en verzameling rariteiten kon hij de laatste hand aan zijn kist leggen en de voorbereidingen bekostigen. En besloot in de zomer 1989 tóch nog te vertrekken met het restant van het geld, slechts $ 2.000 US dollar, in z’n linker borstzak geknoopt.


Vertrek 16 juni 1989 vanaf vliegveld Zestienhoven.


Hij trotseerde vele kilometers over ijskoud water, sneeuw en ijsvlaktes, niet te hanteren turbulentie, halsstarrige bureaucratie en vloog bijna ondersteboven door de wolken. Werd in IJsland onophoudelijk door de voltallige wereldpers besprongen toen deze er de lucht van kregen dat hij van de Deense autoriteiten niet over Groenland mocht vliegen. Na maanden van oeverloos geharrewar kreeg hij door de bemoeienissen van Hare Majesteit en Frits Bolkestein (toenmalig Minister van Defensie) uiteindelijk tóch nog de vergunning om door te vliegen.


Echter, de herfst liep ten einde en de kans dat de weergoden hem dát jaar nog éénmaal gunstig gestemd zouden zijn werd alsmaar kleiner. Halsstarrig heeft hij nog één maand tevergeefs op goed vliegweer gewacht en is toen met kist en al terug naar Nederland gekeerd. Om het jaar daarop verder te kunnen vliegen verkocht hij nu ook het woonhuis en zijn dierbaar restaurant Charcoal. Een te lang verhaal om hier te vertellen! Uiteindelijk bracht zijn zelf ontwikkelde vliegtuigje deze moderne Charles Lindbergh veilig naar de overkant.


Echter, u kunt hem er persoonlijk over horen vertellen door een voordracht te boeken via de Speakers

Academy, telefonisch te bereiken via 010-4.33.33.22 of uw verzoek aan hen te e-mailen :

info@speakersacademy.nl  - www.speakersacademy.nl
Halverwege de vlucht, even terug in Nederland, toen bleek dat Eppo geen enkele sponsor voor Deel-II

wist te vinden, heeft hij zijn eigen milieuslogan bedacht en op de vleugel geplakt. Een aardbol met een

wimpel met de tekst:

EGO-TRIP OR ECO-TRIP WHAT’S YOUR NATURE?

  Vertrek uit Stornoway Schotland - 1989             

Oversteek van IJsland  1989                           Oversteek IJskap Groenland 1990                 Oversteek IJskap Groenland 1990

 

Gletsjer West Groenland  1990


Zijn aankomst in New York, 2 augustus 1990, viel samen met de inval in Kuweit. Hierdoor werd het voorop-gezette plan om Eppo tijdens een officiële zitting van de Verenigde Naties zijn concept artikel-31 persoonlijk te laten overhandigen aan de toenmalige Secretaris Generaal Pérez de Cuéllar meerdere malen op de lange baan geschoven. Het bleef bij een lunch in de VIP-Room van het VN gebouw te New York. Daar overhandigde hij zijn concept artikel-31 aan Dr. Noel Brown, hoofd van UNEP (United Nations Environmental Program) Amerika. En zat later als parmantig toeschouwer in de grote zaal tijdens installatie van Liechtenstein als nieuw lid van de Verenigde Naties (18 september 1990).  De Twin Towers – 1990   Aankomst in New York - 2 augustus 1990


Na maanden vergeefs te hebben gewacht om alsnog zijn Concept artikel-31 aan de Secretaris Generaal te overhandigen, besloot Eppo verder te vliegen, kris kras Amerika door. Op, naar de Hopi indianen in Arizona, landde er in alle vroegte op de weg, kreeg er een uiterst hartelijk welkom. En daar, aan Vernon Masayesva de voorzitter van het 'Hopi Tribal-Councel' overhandigde hij zijn artikel-31. En moest ’s avonds nog speechen ook. Onwijs vroeg uit de veren om de volgende morgen mee te helpen met het poten van maïszaden.KORTE VIDEO OCEAANVLUCHT
Artikel 31:

Ieder menselijk wezen heeft er recht op dat de reinheid en het evenwicht in de natuur wordt hersteld en gehandhaafd, waarin het waardig voortbestaan der soorten is verzekerd.

Dit algemeen recht houdt voor ieder individu, alle Organisaties en Staten de verplichting in hier gezamenlijk en individueel de zorg en verantwoordelijkheid voor te dragen.

Door middel van de ongehinderde toegang en het vrijwillig communiceren van dusdanige informatie, methoden, educatie, wet- en regelgeving, dewelke voor zijn realisatie en instandhouding noodzakelijk zijn.

                                                                         *

Aldus, in 1990 aan de Verenigde Naties overhandigd door Eppo Harbrink Numan, na de voltooiing van zijn recordvlucht over de Atlantische Oceaan, met de intentie dat dit artikel zou worden toegevoegd aan de bestaande 30 artikelen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.


Ik wil u een kopie van de telefax hieronder van Siebren Eric Hazelhoff Roelfzema, algemeen bekend als ‘Soldaat van Oranje” aan zijn zoon Eric en schoondochter Patricia Steur niet onthouden. Ondertekend met B.P. (Big Pa). Wat een geweldige veer in m’n kont .. !!


Website design, tekst en copyright   ©   Eppo Harbrink Numan  -  2007   /   Website constructie en beheer Richard Bakker AHCS