DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com

†††††††††††††††Canadese kunstschilder, drukwerk brochure----------------------------------------------------------------------------------††††††††††††††4SEDrukwerk††††††††††††††††††††††††††----------------------------------------------------------------------------------CCV†††† Mobiel Pinapparaat††††††††††††††††††††----------------------------------------------------------------------------------            Bouw Soloflyer website                 ----------------------------------------------------------------------------------†† †Sponsoring††††††††††††††††††††††††††††††

----------------------------------------------------------------------------------


††††††††Sponsor - de helft meebetaald aan deze website----------------------------------------------------------------------------------


Sponsor - Deze zachtaardige en bedachtzame schat

sponsorde mij nog vanaf zijn sterfbed en maande mij zachtjes tot voorzichtigheid.

Rust zacht m'n vriend!
----------------------------------------------------------------------------------


†† †† ††† †Sponsoring

††Sponsoring----------------------------------------------------------------------------------


††††††††Sponsoring----------------------------------------------------------------------------------


††††††††----------------------------------------------------------------------------------


†††††††Berekeningen en technische tekeningen----------------------------------------------------------------------------------†††††††††††††Bouw en ontwerp van de Windmaster2 website----------------------------------------------------------------------------------††††††††††††††Ondertiteling door www.ifsav.nl----------------------------------------------------------------------------------††††††††††††††Met dank voor jarenlang goed verzorg printwerk----------------------------------------------------------------------------------
Geiger-GMBH: Sponsor 50 PK wankel Motor:
www.geiger-motor.de

----------------------------------------------------------------------------------
De "Adler" Paratrike van Avio-Design te Kanzanlak Bulgarije, deels door hen gesponsord!
http://www.paradler.com
Met dank aan: Rumen and Rosie Ivanov en Daniel Iliev


----------------------------------------------------------------------------------

  Sponsor van propeller : http://www.helix-propeller.de

----------------------------------------------------------------------------------

Pilot Shop Lelystad, sponsored een SPOT Tracking

www.pilotshop.nl


----------------------------------------------------------------------------------

Gentex Europe, sponsor van 2 Alpha Helmets! Met dank aan Antony Beckett

www.gentexcorp.com

----------------------------------------------------------------------------------

Technologie in Qualität

Sponsort een Dittel Radio en een Dittel Transponder Mode-S


Met hartelijke dank aan Sebastian GlŁck

       
                Dittel Radio KRT2                          Dittel Transponder kTX2


----------------------------------------------------------------------------------

Met dank aan Jesse Kluijfhout van JP Avionics voor het installeren van het instrumentarium

----------------------------------------------------------------------------------

Tekst beoordeling, correcties en vertalingen:†


†† ††


††
††  
††   
       

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


-----------------------------------------------------------------------------------


††††††††Sponsoring-----------------------------------------------------------------------------------

††††††††Met dank aan de staf en vrijwilligers


Voor het initiŽren van een tweewekelijkse Kerst tentoonstelling 2007


††††††††Het beschikbaarstelling van een Caravan ten tijde van Ö !!


††††Stelde een niet te evenaren inzet voor de totstandkoming van tentoonstelling ten toon!


†††Stelde een niet te evenaren inzet gedurende de tentoonstelling ten toon!


††††††††Welwillend transport plus andersoort hand en spandiensten


Voor het uitlenen van vliegend materieel 2007


Voor het beschikbaar stellen van een warme slaapplaats Kerstmis 2007


-----------------------------------------------------------------------------------


met een super dankjewel voor gratis verblijf en vlieglessen in ItaliŽ 2015-----------------------------------------------------------------------------------


Met dank, sponsor van het op orde houden van de boekhouding van de Stichting-----------------------------------------------------------------------------------

†Met bijzondere dank voor hun genereuze bijdragen:  


-----------------------------------------------------------------------------------